Waarom afval scheiden van belang is

Wat gebeurt er eigenlijk met afval nadat het weggegooid en gerecycled is?  Sommige mensen denken dat het alsnog op één hoop wordt gegooid en dat het dus geen nut heeft om afval te scheiden. Dit is zeker niet waar! Gescheiden afval blijft gescheiden en helpt het milieu een hele hoop. Waarom is dit precies? Dat lees je hier!

Waar gaat afval heen?

Afval dat gescheiden wordt, kan hergebruikt worden. Dit wil zeggen dat de verschillende groepen afval geheel of deels worden hergebruikt of dat het verbrand wordt. Voorbeelden van afval dat volledig hergebruikt wordt, zijn meubels en kleding. Deze kunnen gewoon weer worden ingezet. Batterijen zijn een goed voorbeeld van afval dat deels hergebruikt kan worden. Uit oude batterijen wordt het zink gehaald, wat wordt omgetoverd tot nieuwe producten. Afval dat niet verder gerecycled kan worden, wordt verbrand. Deze verbranding levert energie op wat ingezet kan worden. Kortom, het scheiden van afval helpt om de grondstoffen die erin zitten opnieuw te gebruiken. Op lange termijn betekent dit dat er minder nieuwe grondstoffen gebruikt hoeven te worden. Dit is de reden dat afval scheiden goed is voor het milieu: er hoeven minder grondstoffen ne minder energie gebruikt te worden om dezelfde producten te maken.

Typen afval

Maar wat voor typen afval is er dan? En waar moet het heen? De meest voorkomende typen afval is glas-, papier-, plastic-, groen-, elektrisch- en restafval.

Glas kan oneindig vaak gerecycled worden wanneer het in de glasbak wordt gegooid. Het is dan ook belangrijk om zo veel mogelijk glas te recyclen. Niet alles mag in de glasbak. Glas met etensresten erin mag bijvoorbeeld niet, al zijn een paar resten niet al te erg. Vuurvast glas en kristalglas mag ook niet in deze bak, omdat deze in het algemeen een hogere verbrandingstemperatuur hebben en niet goed mee zouden kunnen praten met het andere glas.

GFT afval staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Van dit soort afval kan compost en biogas gemaakt worden. Dit kan weer in de landbouw gebruikt worden. Bij GFT afval hoort al het groen dat kan bederven. Daarin hoort dus niet kauwgom, koffiepads, kattenbakvulling of tabak.

Elektrisch afval kan worden ingezameld bij inleverbakken of milieustraten. Hier worden de apparaten volledig uit elkaar gehaald en worden de delen hergebruikt tot nieuwe apparaten.

Plastic en papier worden in eigen afvalcontainers gegooid. Alles wat niet verder gerecycled kan worden, is restafval. Restafval wordt verbrand om nieuwe energie van te maken.

Het is makkelijker en meer gangbaar om als burger afval te scheiden dan wanneer dit op een grote hoop gedaan moet worden. En gelukkig is het heel makkelijk! Zelfs bij bedrijven is dit gemakkelijk om te doen door middel van een afvalcontainer huren. Zo helpen we allemaal beetje bij beetje de wereld.