Voorkom problemen met een kredietverzekering

Als je ondernemer bent in de technische branche is de kans groot dat je op factuurbasis werkt. Je weet dan ook dat het best nog weleens voorkomt dat klanten te laat betalen. Een vervelend probleem als je ambities hebt en de liquide middelen om te financieren in je debiteuren zitten. Erger nog het kan zijn dat een klant ineens niet blijkt te kunnen betalen. Als je dit risico voor een groot deel wil afdekken is het verstandig een kredietverzekering af te sluiten. Naast zijn er nog zaken die je zelf kunt doen om het debiteurenrisico te beperken. In dit blog vertellen we je daar graag meer over.

Hoe kun je zelf het debiteurenrisico beperken?

Met alleen een kredietverzekering ben je er nog niet. Je zal zelf ook een aantal maatregelen moeten nemen om het debiteurenrisico te beperken. Dat begint allereerst bij preventie. Want weet jij hoe je nieuwe klanten er financieel voor staan? En of ze dus in staat zijn om je facturen te betalen? Veel ondernemers weten dat niet en daarmee gaat het vaak verkeerd. Je haalt een klant binnen die ineens helemaal niet in staat blijkt te zijn om je factuur te betalen. Zeker binnen het MKB kan dat behoorlijke gevolgen hebben. Want als deze klant een groot deel van je omzet vertegenwoordigd dan kan het zomaar zo zijn dat je zelf in de financiële problemen komt. Begin dus allereerst met het checken van de kredietwaardigheid alvorens je een klantrelatie aangaat. Overigens zit het doen van een kredietwaardigheidscheck ook in de dienstverlening van de kredietverzekering. Je kunt het ook zelf doen door informatie op te vragen bij de kamer van koophandel. Naast dit is het van belang dat iemand het factureren en het opvolgen daarvan doet en dat deze ondersteund wordt door goede software.

Wat zit er in de kredietverzekering

We gaven al aan dat de kredietwaardigheidscheck onderdeel is van de kredietverzekering. Dit wordt dan voor je gedaan en krijg je netjes in een rapport waarin ook een oordeel wordt gegeven over de kredietwaardigheid. Daarnaast hebt je de mogelijkheid om over te dragen aan een incassobureau die gekoppeld zit aan de kredietverzekeraar. Als je eigen inspanning niks heeft opgeleverd. Zij gaan eerst via minnelijke incasso, dus zonder juridisch middelen aan de slag om de vordering te innen bij je klant. Hierna starten ze een juridische incassoprocedure. Hier worden wel juridische middelen ingezet. Denk aan een vonnis, beslaglegging, dat soort zaken. Mocht dit uiteindelijk niks opleveren dan is je vordering gelukkig verzekerd en wordt het bedrag of een deel daarvan uitgekeerd.